ΔΗΜΟΣ Διρφύων Μεσσαπίων:Ανακοίνωση για ορθή χρήση κάδων απορριμάτων!

Οι μπλε κάδοι προορίζονται μόνο για ανακυκλώσιμα απορρίμματα και συγκεκριμένα γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ρήψη αδρανών υλικών (μπάζα, σοβάδες, άμμος, χαλίκι) ή μεταλλικά υλικά όπως σίδερα, μπετόβεργες ή χαλύβδινοι δοκοί διότι τα υλικά αυτά δεν συμπιέζονται όταν ρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων και εν συνεχεία σε απορριμματοφόρο και προξενούνται σοβαρές βλάβες με συνέπεια την υψηλή οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Δεν επιτρέπεται η ρήψη νεκρών ζώων σε οποιουδήποτε τύπου κάδο απορριμμάτων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2228022739, 2228025521
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΔΗΜΟΣ Διρφύων Μεσσαπίων:

Ανακοίνωση για ορθή χρήση κάδων απορριμάτων! Με την παρούσα ανακοίνωση και μετά από σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, παρακαλούμε τους Δημότες για τα κάτωθι:Oι πράσινοι κάδοι προορίζονται μόνο για αστικά απορρίμματα.Οι μπλε κάδοι προορίζονται μόνο για ανακυκλώσιμα απορρίμματα και συγκεκριμένα γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί.Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ρήψη αδρανών υλικών (μπάζα, σοβάδες, άμμος, χαλίκι) ή μεταλλικά υλικά όπως σίδερα, μπετόβεργες ή χαλύβδινοι δοκοί διότι τα υλικά αυτά δεν συμπιέζονται όταν ρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων και εν συνεχεία σε απορριμματοφόρο και προξενούνται σοβαρές βλάβες με συνέπεια την υψηλή οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου.Δεν επιτρέπεται η ρήψη νεκρών ζώων σε οποιουδήποτε τύπου κάδο απορριμμάτων.Τηλέφωνα επικοινωνίας 2228022739, 2228025521

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ