Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της οδοποιίας στο τμήμα Βασιλικό-Αφράτι-Πισσώνα

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της οδοποιίας στο τμήμα Βασιλικό-Αφράτι-Πισσώνα. Παράλληλα γίνονται εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης στο συγκεκριμένο τμήμα του Λήλαντα ποταμού. Οι εργασίες γίνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.Το έργο αφορά στην οριστική αποκατάσταση των βλαβών, την ενίσχυση της με τεχνικά έργα και τη διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, της παραποτάμιας οδού από την γέφυρα του Βασιλικού μέχρι τον Πισσώνα.