Ενοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας – Τι αλλάζει στις κρίσεις των αξιωματικών

Εισάγεται η υποχρέωση της κατ’ έτος κρίσης των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Με ρυθμίσεις από πέντε υπουργεία και με ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δόθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις των υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής ‘Αμυνας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομικών και Υγείας, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.Ειδικότερα, αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας για το σύνολο των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων βαθμών Υποστράτηγου έως Συνταγματάρχη και αντιστοίχων. Επίσης, γίνεται προσαρμογή των ορίων ηλικίας αποστρατείας για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων, για τους οποίους τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου, καθώς και για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, για τους οποίους τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε έτη για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη.Εισάγεται η υποχρέωση της κατ’ έτος κρίσης των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που στη συντριπτική τους πλειονότητα καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, «ώστε να καταργηθεί η στρέβλωση, αξιωματικοί που ασκούν κρίσιμα καθήκοντα, να κρίνονται με μία μόλις κρίση για προαγωγή σε βαθμό ανωτάτου», όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο.