Ρωσία: Τι είναι το SWIFT και τι θα σήμαινε ο αποκλεισμός της Μόσχας από αυτό.

Συγκεκριμένα, αποφάσισαν να μην εξαιρέσουν τη Ρωσία από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT μέσω του οποίου λαμβάνει ξένο νόμισμα. Το SWIFT με έδρα το Βέλγιο είναι ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων, μέσω του οποίου γίνονται όλες οι συναλλαγές.Το Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) χρησιμοποιείται από πάνω από 11.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αποστολή ασφαλών πληρωμών και στην ουσία αποτελεί το «κλειδί» της μεταφοράς κεφαλαίων στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας.Οπότε η αποκοπή της Μόσχας από το σύστημα, θα την εμπόδιζε από το να στείλει κεφάλαια εκτός των συνόρων της, με συνέπειες τόσο στον τομέα πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας και της Ευρώπης. Οι τρέχουσες συναλλαγές θα έπρεπε να διενεργούνται απευθείας μεταξύ τραπεζών ή να δρομολογούνται μέσω νεοσύστατων ανταγωνιστικών συστημάτων, αυξάνοντας το κόστος και δημιουργώντας καθυστερήσεις.