Ανακατασκευάζεται με 980.000 ευρώ το Δημοτικό στάδιο Ψαχνώ

Tο έργο περιλαμβάνει : Την κατασκευή νέου πρότυπου στίβου 400μ. έξι διαδρομών της IAAF και την επίστρωση με συνθετικό τάπητα και την πλήρη διαγράμμιση του. Την καθαίρεση των υπάρχοντων κρασπέδων μικρή μετατόπιση τμήματος υπάρχουσας περίφραξης του νοτίου ημικυκλικού τμήματος του σταδίου, την κατασκευή νέου περιμετρικού καναλιού με σχάρα στην εσωτερική περίμετρο της νέας χάραξης του στίβου για τη συλλογή ομβρίων του στίβου, καθώς και την όδευσή του μέσω αγωγού σε αποδέκτη.

Επίσης, την κατασκευή εναλλακτικών διαδρόμων αλμάτων και ρίψεων σκαμμάτων, βαλβίδων αλμάτων και ρίψεων και λίμνης φυσικών εμποδίων, και τέλος, την τοποθέτηση στην εσωτερική γραμμή του στίβου διαχωριστικών κρασπέδων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με την πεζοδρόμηση της οδού Σταδίου που είναι το επόμενο βήμα, στα πλάνα της Δημοτικής αρχής σε συνεργασία με την ΔΗΚΑΔΙΜΕ και το τοπικό συμβούλιο, είναι η δημιουργία ενός ακόμη γηπέδου τένις εντός του Σταδίου