Ανεβάζουν τις τιμές στα κλιματιστικά για να θησαυρίσουν με την επιδότηση!

Μαζί με τη μεγάλη ζήτηση για τα voucher του προγράμματος επιδότησης συσκευών πληθαίνουν και οι καταγγελίες πως λίγο πριν ξεκινήσει η διάθεση τους εμπορικές αλυσίδες ανεβάζουν τις τιμές ειδικά στα κλιματιστικά προκειμένου να κερδοσκοπήσουν.