Περιφερειακές : 2023 όπως 2019 ή …..???

Επ’ ώμου έχει πάρει τα γιοφύρια του Δήμου του, ο Γιώργος Ψαθάς και το βάρος της κατασκευής τους δεν τον λυγίζει. Όχι απλά γιατί είναι… παλικάρι, αλλά διότι έχει τις πλάτες των από πάνω! Φανερά καρπώνεται τα έργα της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος και μάλιστα με τις ευλογίες της. Αφού σε ανακοίνωσή του ο Γιώργος Ψαθάς, για την έναρξη κατασκευής νέας γέφυρας στα Πολιτικά, που αποτελεί έργο της Περιφέρειας, καμία αναφορά δεν γίνεται σ’ αυτήν!

Μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτεί την πολιτική του τακτική, ο Φάνης Σπανός και να μην αφήνει άλλους να καπελώνουν έργα των ημερών του, καθότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου εύκολη και στρωτή. Θα πρέπει να αναλογιστεί την εμφάνιση νέου δυνατού παίκτη δεξιάς προέλευσης, που έχει έρθει με φόρα να διεκδικήσει την Περιφέρεια. Και ο λόγος βέβαια για τον Κώστα Μαρκόπουλο, πάνω στον οποίο θα ακουμπήσουν πολλοί δυσαρεστημένοι του χώρου.

Άρα δεν θα πρέπει να επαναπαύεται ο Φάνης στο ποσοστό του 72% που έλαβε στον Δήμο του Ψαθά, το 2019. Αυτά τα όνειρα μια φορά τα ζείς!