Ο χαιρετισμός Σίμου Κεδίκογλου στην εκδήλωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα «Ενσωματώνοντας την Κυκλική Οικονομία στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμος Κεδίκογλου είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την κυκλική οικονομία και την ενσωμάτωσή της στην Αγροτική Ανάπτυξη, σε εκδήλωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στα πλαίσια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. «Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε, μέσα από μια κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία, στην οποία η οικονομική ανάπτυξη αποσυνδέεται από τη χρήση πόρων», τόνισε ο Υφυπουργός μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι για την Ελλάδα στρατηγικής σημασίας. Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Σίμου Κεδίκογλου, όπου επισημαίνεται η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, να πραγματοποιήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία, αξιοποιώντας την κυκλική οικονομία, με την ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των παραγωγικών δυνάμεων και συναρμόδιων Υπουργείων.

«Καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι για τη χώρα μας στρατηγικής σημασίας, παρουσιάζεται για την Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία με την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας να πραγματοποιήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία, που θα βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τροφοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων και στην ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές προς όφελος δικό τους και του περιβάλλοντος».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο αποτελεί δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και συνάδει με τον στόχο της Ε.Ε. για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050».

«Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε, μέσα από μια κλιματικά ουδέτερη κυκλική οικονομία, στην οποία η οικονομική ανάπτυξη αποσυνδέεται από τη χρήση πόρων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η εμπλοκή όλων των παραγωγικών φορέων της χώρας, των συναρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών, καθώς και η κινητοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας μας για την περιβαλλοντικά ορθή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη που βασίζεται στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας».