«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Μέχρι πότε δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα – Ποιοι οι δικαιούχοι

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αγορών για με χρήση κουπονιών νέων μη ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Να θυμίσουμε πως η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο λόγος της παράτασης φαίνεται να είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αποστολή των μηνυμάτων με τον κωδικό, που είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της αγοράς, αλλά και η μεγάλη ζήτηση που προκάλεσε επιπλέον φόρτο εργασίας – καθώς συνέπεσε και με την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων – στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Να θυμίσουμε πως από το βήμα της 86ης ΔΕΘ ανακοινώθηκε ότι αυξάνονται κατά 200.000, με πρόσθετο κονδύλι 140 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», με τους νέους δικαιούχους να είναι από τη λίστα επιλαχόντων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως και 50% για την αγορά της νέας συσκευής που θα αντικαταστήσει παλιά, ενεργοβόρα κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες.

Ενώ για να είναι δυνατή η επιχορήγηση της αγοράς μίας νέας ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονη απόσυρση μίας παλιάς που ανήκει στην ίδια κατηγορία.

Υποχρέωση ανακύκλωσης παλαιών συσκευών
Για να είναι δυνατή η επιχορήγηση της αγοράς μίας νέας ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποιείται απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλιάς που ανήκει στην ίδια κατηγορία με την επιχορηγούμενη. Ειδικότερα, για τους σκοπούς του Προγράμματος επιτρέπεται η επιχορήγηση:

κλιματιστικού (κατηγορία 1) προς αντικατάσταση παλαιού κλιματιστικού,
ψυγείου (κατηγορία 2) προς αντικατάσταση παλαιού ψυγείου
καταψύκτη (κατηγορία 3) προς αντικατάσταση παλαιού καταψύκτη
Για τους σκοπούς της απόσυρσης, ως ένα (1) κλιματιστικό ορίζεται μια Εσωτερική και μια Εξωτερική Μονάδα (σετ).

Οι προς ανακύκλωση συσκευές πρέπει να είναι άρτιες, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο πριν την απόσυρσή τους. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονταν πριν την αντικατάστασή τους τοποθετημένες στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Επιπλέον,

ειδικά για την περίπτωση των κλιματιστικών,
i. γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλαιές συσκευές που φέρουν τα κάτωθι ψυκτικά υγρά,
(α) R22

(β)R407C

(γ) R410A

η απεγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασηςσυσκευών κλιματισμού,
ειδικά για την περίπτωση των ψυγείων και καταψυκτών, γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλαιέςσυσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις κάτωθι ενεργειακές οδηγίες
(α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993

(β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995.

(γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011.

Το βάρος του ελέγχου και βεβαίωσης των παραπάνω απαιτήσεων φέρει

  • στη μεν περίπτωση των κλιματιστικών, ο πιστοποιημένος τεχνικός που πραγματοποιεί την απεγκατάσταση,
  • στη δε περίπτωση ψυγείων και καταψυκτών, ο έμπορος που προμηθεύει τη νέα και αποσύρει την παλιά συσκευή.

Είδος και ύψος ενίσχυσης
Αριθμός επιδοτούμενων συσκευών ανά αίτηση

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης δύναται να περιλαμβάνει κατά μέγιστο 3 συσκευές, ενώ τίθενται και τα ακόλουθα όρια ανά κατηγορία:

έως δύο (2) συσκευές της κατηγορίας 1 «Κλιματιστικά»,
έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 2 «Ψυγεία»,
έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 3 «Καταψύκτες».
Είναι δυνατό στην αίτηση να περιλαμβάνονται λιγότερες συσκευές από το μέγιστο όριο. Με την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης για το σύνολο των δηλωθέντων στην αίτηση συσκευών.