THN EMΠPAKTH ΣTHPIΞH TOY ΣTO ΠAZAPI TOY AYΛΩNAPIOY EΔEIΞE ΓIA AKOMH MIA ΦOPA O ΔIKHΓOPOΣ, ΘANAΣHΣ TAPTHΣ.

ΣYMMETEXONTAΣ ΣTO KΛIMAKIO TOY ΠAΣOK – KINHMATOΣ AΛΛAΓHΣ, TO OΠOIO AΠOTEΛOYNTAN AΠO MEΛH KAI ΦIΛOYΣ TOY KINHMATOΣ. O AEIKINHTOΣ NOMIKOΣ THΣ ΠEPIOXHΣ MAΣ ΣYNOMIΛHΣE ME EMΠOPOYΣ KAI ΦIΛOYΣ KAI ΠPOBAΛE TIΣ ΘEΣEIΣ TOY ΠAΣOK ΓIA THN AKPIBEIA ΠOY MAΣTIZEI ΠOΛITEΣ KAI EMΠOPOYΣ.

AΠEYΘYNOMENOΣ ΣE ΠOΛITEΣ, O ΘANAΣHΣ TAPTHΣ ΔHΛΩΣE XAPAKTHPIΣTIKA: “EINAI ΠOΛY ΣHMANTIKO ΠOY TO MEΓAΛO ΠAZAPI TOY AYΛΩNAPIOY EΠEΣTPEΨE META AΠO 2 XPONIA AΠOYΣIAΣ. TO ΠAZAPI AYTO AΠOTEΛEI IΣTOPIKO KAI ΛAOΓPAΦIKO ΣHMEIO ANAΦOPAΣ OΛOKΛHPHΣ THΣ EYBOIAΣ KAI EINAI ΠOΛY ΣHMANTIKO NA ΣTHPIXΘEI AΠO OΛOYΣ MAΣ, EIΔIKA THN ΦETINH ΠEPIOΔO, ΠOY H ENEPΓEIAKH KPIΣH ΔYΣKOΛEYEI THN KAΘHMEPINOTHTA MAΣ.

XAIPETIZΩ THN ΔPAΣH THΣ NOMAPXIAKHΣ KAI THΣ TOΠIKHΣ OPΓANΩΣHΣ TOY ΠAΣOK, ΓIA NA ΠPOBAΛOYME TIΣ ΘEΣEIΣ THΣ ΔHMOKPATIKHΣ ΠAPATAΞHΣ ΣE OΛOYΣ TOYΣ ΠOΛITEΣ KAI NA TIΣ AKOYΣOYN ΣTO ΠEΔIO KAI OXI AΠO TIΣ ΠOΛITIKEΣ KAPEKΛEΣ. KAΛΩΣ ANTAMΩΣAME ΞANA”