Νίκος Δήμου – Ο άνθρωπος που αναβάθμισε το Κέντρο Υγείας Ψαχνών

Ο Γενικός Γιατρός, Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ψαχνών, Νίκος Δήμου δεν είναι τυχαία ιδιαίτερα αγαπητός στο προσωπικό και τους επισκέπτες, αφού είναι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια την αναβάθμιση των υπηρεσιών του κέντρου.
Έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και διατηρεί άψογη συνεργασία με το διοικητικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ δεν σταματά να ενισχύει τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες, διεκδικώντας σε σταθερή βάση το καλύτερο για το Κέντρο Υγείας Ψαχνών.
Μάλιστα, από το καλοκαίρι ξεκίνησε σε τακτική βάση επίσκεψη γυναικολόγου και δερματολόγου (για πρώτη φορά) στο Κέντρο Υγείας για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επιπλέον, μέσα στην προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκε οικονομικά το κέντρο, για έργα επισκευής και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Ο Νίκος Δήμου υπηρετεί πιστά το πολυτιμότερο αγαθό, την Υγεία, και δεν εφησυχάζει. Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του είναι συνεχείς για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ψαχνών.
Παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς.