Aισιόδοξη για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η Axia Research. Ανάπτυξη 9 – 9,5% το 2021 και 4,5 – 5% το 2022 προβλέπει ο ΙΟΒΕ

Αισιοδοξία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφεται στη νέα έκθεση στρατηγικής της Axia Research για το 2022, αν και οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι, όπως η εξέλιξη της πανδημίας, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η άνοδος του πληθωρισμού – μεταξύ άλλων, είναι υπαρκτοί.Την ίδια ώρα, ισχυρή ανάπτυξη που θα φτάσει στο 9 – 9,5% για το 2021 και στο 4,5% – 5% το 2022 προβλέπει το ΙΟΒΕ, εκφράζοντας όμως τον προβληματισμό για τη διατήρηση των υψηλών ελλειμμάτων αλλά και την αύξηση του κόστους δανεισμού του δημοσίου.H ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά τουλάχιστον 13% το 2021Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Axia Research, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και των οικονομολόγων είναι ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί σωρευτικά κατά τουλάχιστον 13% το 2021 και το 2022, ξεπερνώντας εύκολα την προκαλούμενη από την πανδημία μείωση 9% του ΑΕΠ του 2020.Αυτή η αναμενόμενη επίδοση επαληθεύει τη στάση που εξέφρασε η Axia Research τον Μάρτιο του 2021 (στην έκθεση Ελλάδα: Post nubila phoebus), που υποδηλώνει σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ κατά 13% τα δύο αυτά χρόνια, η οποία και διέφερε τότε από επικρατούσα άποψη.Είναι σημαντικό, κατά την άποψη της Axia, το ότι η αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας αναμένεται να συνεχιστεί με ισχυρούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο όρο ανάπτυξης της ΕΕ.Oι απαραίτητοι καταλύτες για την ώθηση της ελληνικής οικονομίας Όπως τονίζει η Axia, όλοι οι απαραίτητοι καταλύτες για την ώθηση της ελληνικής οικονομίας είναι πλέον σε ισχύ, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης το 2010, τη στιγμή που όπως εκτιμά η χώρα μπορεί να επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα στο α’ εξάμηνο του 2023.Και το σημαντικό είναι όπως τονίζει, ότι αυτοί οι καταλύτες δεν μπορούν να αλλάξουν σημαντικά από τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς. Έτσι, η ανάπτυξη της Ελλάδας αναμένεται να οδηγηθεί από: τις μεταρρυθμίσεις (που εφαρμόζονται τώρα όπως θα έπρεπε, ενώ πρόκειται να εισαχθούν πρόσθετες μεταρρυθμίσεις),τη δημοσιονομική στήριξη (που συνέβαλε στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά κυρίως στο να καταστήσει τις τοπικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές με τον εξορθολογισμό του φορολογικού πλαισίου, ενώ τα αναμενόμενα πρωτογενή πλεονάσματα που ξεκινούν το 2023 δεν αναμένεται να εκτροχιάσουν αυτές τις αλλαγές,την αυξημένη ρευστότητα (από το Ταμείο Ανάκαμψης, το κράτος, τις ελληνικές τράπεζες και τις κεφαλαιαγορές) καιτο γεγονός ότι η νοοτροπία της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου είναι πλέον ανοιχτή σε αλλαγές και έτοιμη να προσαρμοστεί. Στα παραπάνω η Axia προσθέτει και το χαμηλό πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα.Το “κλειδί” του τουρισμού Οι προαναφερθείσες δυνάμεις διευκολύνουν την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αυξημένων επενδύσεων και την εστίαση της οικονομίας σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, εισάγοντας παράλληλα περισσότερη καινοτομία.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Axia, οι παραπάνω παράγοντες, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος και αποτελεί “κλειδί” για την ελληνική οικονομία, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του κλάδου, ενώ τον τοποθετεί σε μια θέση να δημιουργήσει ισχυρή αύξηση εσόδων τα επόμενα χρόνια, με τον σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης

CAGR) να τοποθετείται στο 6,2%.

Η ώθηση στις επενδύσεις 

Οι ταχέως βελτιούμενες προοπτικές της Ελλάδας ωθούν ήδη τις επενδύσεις σε επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί ποτέ στη χώρα,, οδηγώντας τις αξίες υψηλότερα. Τα μηνύματα που λαμβάνει η Axia από την αγορά δείχνουν προς τη συνέχιση αυτής της τάσης.

Πάντως η Axia αναφέρει πως σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι και προκλήσεις. Σε αυτούς τοποθετεί την εξέλιξη της πανδημίας, την άνοδο του πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας, την ενδεχόμενη καθυστέρηση της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας – τη στιγμή που οι προσδοκίες είναι να έχει επιτευχθεί εντός του α’ εξάμηνου του 2023, η αργή και μη αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό.

Τα top picks από το “φθηνό” Χ.Α – Ράλι έως 93% στις τράπεζες

Σε ό,τι αφορά το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Axia τονίζει ότι η δραστηριότητα ρεκόρ στην πραγματική οικονομία δεν αντικατοπτρίστηκε πλήρως στην αγορά μετοχών, κατά την άποψή της, εν μέρει επειδή οι επενδυτές μετοχών ήθελαν να δουν πιο απτά στοιχεία για τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και εν μέρει επειδή οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από εταιρείες (μετά από χρόνια άμυνας) δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως εμφανείς στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Η ανάπτυξη ωστόσο έρχεται, και οι προοπτικές για το P/E της ελληνικής αγοράς είναι ευνοϊκές (στο 10,4x το εκτιμώμενο P/E 12μήνου) έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών και των μετοχών των αναδυόμενων αγορών, και διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερα τόσο από το P/Ε του δείκτη MSCI Emerging Markets (12,4x) όσο και από αυτό του STOXX Europe (16,1x).

Σε αυτό πλαίσιο, η Axia έχει ιδιαίτερη προτίμηση για τις μετοχές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς προσφέρει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου στη βελτιωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Οι ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναδιαρθρώσει σε μεγάλο βαθμό τους ισολογισμούς τους, με τα NPEs να αναμένεται να μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό το 2022 εντός μάλιστα του α’ εξαμήνου του 2022, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαίου τους. Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να επικεντρωθούν στη βασική ανάπτυξη, μέσω οργανικών και μη οργανικών πρωτοβουλιών.

Ο οίκος τηρεί σύσταση buy για όλες τις τράπεζες με τιμές-στόχους 1,80 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο ανόδου 45,2%, 1,50 ευρώ για την Eurobank με περιθώριο ανόδου 54,6%, 6,00 ευρώ για την Εθνική με περιθώριο ανόδου 92,6% και 2,15 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς με περιθώριο ανόδου 52,9%,.

Η οικονομία θα καλύψει την ύφεση του 9% λόγω πανδημίας 

Στην έκθεσή του για το 4ο τρίμηνο του 2021, το ΙΟΒΕ προβλέπει ότι η οικονομία θα καλύψει την ύφεση του 9% που είχε το 2020 λόγω της πανδημίας το 2021, με ανάπτυξη που τον περασμένο χρόνο μπορεί να οριστικοποιηθεί ακόμη και στο 9,5% και θα συνεχίσει την δυναμική ανάπτυξη και το έτος 2022 για το οποίο το Ινστιτούτο προβλέπει ανάπτυξη από 4,5% έως 5% με βασικό οδηγό και την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής κ. Νίκος Βέττας κατά την παρουσίαση της έκθεσης τόνισε ότι σημεία ανησυχίας αποτελούν το γεγονός ότι και το δημοσιονομικό αλλά και το πρωτογενές έλλειμμα ήταν πάρα πολύ υψηλά και το 2020 αλλά και το 2021.

Πάντως βοηθούσης και της υψηλότερης ανάπτυξης το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι χαμηλότερο από 7,3% του ΑΕΠ που προβλέπει ο προϋπολογισμός και θα κυμανθεί ανάμεσα στο 6% και το 7% του ΑΕΠ.

Το 

δεύτερο σημείο ανησυχίας 

Ως ένα δεύτερο σημείο ανησυχίας επεσήμανε την αύξηση του κόστους δανεισμού που αποτυπώθηκε στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου που έφτασε σε λίγους μήνες το 1,7% από 0,6-0,7% λίγους μήνες νωρίτερα αλλά και την αύξηση του spread.

Ο κ. Βέττας έθεσε και τέσσερα θέματα που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας καθώς έχουν πολλά σημεία αβεβαιότητας για το επόμενο διάστημα.

Το πρώτο είναι η εξέλιξη του πληθωρισμού. Ο κ. Βέττας εκτίμησε ότι είναι πιθανό το πρώτο εξάμηνο του 2022 να δούμε τον πληθωρισμό ψηλότερα από το 5,1% που καταγράφηκε τον Νοέμβριο.

Τόνισε όμως ότι το δεύτερο εξάμηνο – λόγω της υψηλής βάσης τον τιμών του 2021 – ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει και θα διαμορφωθεί σε ετήσια βάση κάτω από το 2% Τόνισε πάντως ότι ο πληθωρισμός παρότι κατά μεγάλο μέρος εισαγόμενος, δημιουργεί πρόβλημα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και στα δημόσια οικονομικά.

Για τη σχεδιαζόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού 

Σε ότι αφορά την σχεδιαζόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και την επίδραση που μπορεί να έχει στην διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα τόνισε ότι ένα μέρος της υψηλής ανάπτυξης της οικονομίας θα πρέπει να αποτυπώνεται και σε αύξηση των μισθών.

Τόνισε πάντως ότι η άποψη του ΙΟΒΕ είναι ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να βοηθήσει και την απασχόληση.

Το δεύτερο σημείο αβεβαιότητας είναι αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθούν σωστά ώστε να αλλάξουν το αναπτυξιακό υπόδειγμα σε μόνιμη βάση. “Οι στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν από την αρχή φιλόδοξοι. Η σχετική καθυστέρηση της πρώτης δόσης δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα, φτάνει τα χρήματα που θα απορροφηθούν να δώσουν θετικό αποτέλεσμα” είπε ο κ. Βέττας.

Οι επερχόμενες αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες 

Το τρίτο είναι οι αποφάσεις στη συζήτηση που θα γίνει για τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες θα επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική πολιτική και στην Ελλάδα.

Το τελευταίο στοιχείο αβεβαιότητας είναι η συνέχιση της πανδημίας η οποία παρά τις προβλέψεις που υπήρχαν τους προηγούμενους μήνες συνεχίζει και επηρεάζει – αν και λιγότερο από ότι το 2021 – την οικονομική δραστηριότητα.