Ακίνητα: Καταργείται η βεβαίωση ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις

 Στην κατάργηση του πιστοποιητικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) προχωρά η κυβέρνηση με στόχο να βάλει ένα τέλος στον Γολγοθά των πολιτών που αναμένουν έως και εννέα μήνες την έκδοση του. Ταυτόχρονα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων του φόρου κληρονομιών και άτυπων δωρεών καθώς και στη ψηφιοποίηση της φορολογικής ενημερότητας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας μίλησε στο 39ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ για την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τη βεβαίωσης ΤΑΠ κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης. Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση καταργεί πλήρως τον συμπληρωματικό φόρο για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Αν και για τα φυσικά πρόσωπα ήταν γνωστή η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου φαίνεται ότι το οικονομικό επιτελείο επέλεξε την τελευταία στιγμή λίγες μέρες πριν από τη δημοσιοποίηση του νέου ΕΝΦΙΑ να τον καταργήσει και για τις 68.652 επιχειρήσεις οι οποίες πλήρωναν συνολικά (συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) 278 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ:

Καταργείται το πιστοποιητικό περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι πολίτες περιμένουν από έναν έως και εννέα μήνες για να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς ανέφερε ότι η εκτεταμένη φορολογική και πολεοδομική πιστοποιητικοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις έχει μεταβάλει σε πραγματικό «Γολγοθά» και ζήτησε και κατάργηση πιστοποιητικών όπως για το ΤΑΠ.

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κληρονομιάς και άτυπων δωρεών. Τέλος στις επισκέψεις στην εφορία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς τόσο για ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία. Εντός του 2022 οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται:

Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε περίπτωση επιβολής φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής για κτήση ακινήτων ή κινητών, αξιών, χρηματικών ποσών κ.λπ., για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2. Εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις.

3. Δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας.

4. Δηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου καθώς και για τη διόρθωση ή επανάληψη συμβολαίου.

5. Δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος.

6. Δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.

7. Δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς τους δικαιούχους της Β’ και Γ’ κατηγορίας.

8. Δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς δικαιούχους της Α’ κατηγορίας, όταν ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.

9. Δηλώσεις δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.

10. Δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς από το δωρεοδόχο.

11. Δηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Ψηφιοποίηση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής. Επίσης όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Πιτσιλής έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιo.