Αποτελέσματα rapid test που διεξήχθη το Σάββατο στα Ψαχνά

Δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι έγιναν το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στο ΚΑΠΗ των Ψαχνών. Τα δείγματα τα οποία πάρθηκαν ήταν στον αριθμό 35 εκ των οποίων τα πέντε ήταν θετικά δύο άνδρες και τρεις γυναίκες που είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη.