Κουλοχέρης: Καταψήφισα τον προϋπολογισμό της ΔΗΚΑΔΙΜΕ γιατί δεν παραγει έργο!

Στην σημερινή συνεδρίαση της ΟΕ του Δήμου καταψήφισα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 & 2019 της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), ως αυτή έχει, αναφέροντας ότι η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ δεν παράγει κανένα ουσιαστικό και ποιοτικό έργο. Στηρίζεται αποκλειστικά στον
εθελοντισμό και στο έργο των εθελοντών, στους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια για την προσφορά τους. Επιπλέον η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ αδυνατεί να απορροφήσει χρήματα από το ΕΣΠΑ και άλλες δράσεις των αρμόδιων υπουργείων για κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες και διαχειρίζεται αποκλειστικά την επιχορήγηση του Δήμου, έχοντας μηδαμινά έσοδα από άλλους πόρους. Προτείνεται το κλείσιμο της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ και η ανάληψη των δράσεων της από το Δήμο με την ταυτόχρονη μεταφορά των υπαλλήλων στο Δήμο, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων και ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου.
Επιπλέον με αποκλειστικά
προσωπική ευθύνη της Προέδρου του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Α,.ΔΙ.ΜΕ , τα Διοικητικά Συμβούλια δεν διεξάγονται δια ζώσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναλυτική τοποθέτηση των μελών του Δ.Σ και παρουσίαση των αντίθετων απόψεων και προτάσεων. Η πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, λειτουργεί με αδιαφάνεια και μη δημοκρατικές διαδικασίες διότι το μεγαλύτερο μέρος των συνεδριάσεων είναι δια
περιφοράς, κατεπείγουσες και έκτακτες, ώστε να μην υπάρχει χρόνος για την αναζήτηση των σχετικών στοιχείων και την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Κουλοχέρης Ανδρέας