Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

 Κοινοποιήθηκε η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών των δημοτών του Δήμου.Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν για φυσικά και νομικά πρόσωπα από 2-100 με ελάχιστο καταβολής τα 50 ευρώ.Ακολουθεί η ανακοίνωση