Θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2022.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ12α/ΓΓΠοικ4825/46/18-1-22 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 άρχισε στις 24-01-2022 και έληξε στις 31-10-2022. Η θεώρηση θα συνεχιστεί, κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως και 14:00 στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων.