Ο αρχαιότερος δρόμος που χρησιμοποιείται ακόμη!!!

ΗVia Appia – Αππία οδός είναι ένας δρόμος στη Ρώμη που χτίστηκε το 321 π.Χ. και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα !
Ήταν ο πιο μακρύς δημόσιος δρόμος που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι στην ιταλική χερσόνησο. Άρχιζε από τη Ρώμη και, περνώντας από την Καμπανία, έφθανε στο Βρινδήσιον (σημ. Μπρίντιζι). Οφείλει το όνομά του στον τιμητή Κλαύδιο Άππιο, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο τμήμα του το 312 π.Χ.
Η Αππία οδός άρχιζε κοντά στο ανατολικό άκρο του Μεγάλου Ιπποδρόμου, στην Πύλη της Καπύης (Porta Capena) και είχε πλάτος 4μ. Η ο παλαιότερος δρόμος της Ρώμης και αυτός με τη μεγαλύτερη αίγλη. Από αυτόν ξεκινούσαν οι αυτοκράτορες, οι στρατηγοί και οι κυβερνήτες που εκστράτευαν ή ταξίδευαν προς τις επαρχίες και από αυτόν επέστρεφαν οι θριαμβευτές στρατοί της. Σήμερα διατηρείται ένα τμήμα της στα περίχωρα της Ρώμης, ως Via delle Terme di Caracalla