Συνεχίζεται η μελέτη για την αναστήλωση του κάστρου στο Μπούρτζι.


Στο πλαίσιο της σύμβασης υλοποίησης μελέτης, που είχε υπογράψει στις 30 Δεκεμβρίου 2021, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα με την ανάδοχο εταιρεία για το έργο «Αναστήλωση Κάστρου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων», επισκέφθηκαν το κάστρο, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022, οι μελετητές μαζί με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων και τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Γουρνή.
Κατά την επίσκεψη, έγινε αυτοψία για να γίνει αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου, του περιβάλλοντος χώρου, των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν.