Ανακαίνιση του Δημόκριτου

Εγκαταστάθηκε της ομάδας μελετητών για την εκπόνηση της προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Παρων στη συνάντηση από την Περιφέρεια ο κος Κώστας Γαλάνης