ΙNTERINSURANCE BROKERRS S.A εγκαινιάζει πρώτη στην Εύβοια την ασφάλιση κατοικίδιων ζώων!

Εγκαινιάζουμε τον νέο μας κλάδο στην ιδιωτική ασφάλιση σε συνεργασία με την INTERLIFE.
Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίδιων από την INTERLIFE
Δύο νέα Προγράμματα ασφάλισης κατοικίδιων το PETcare Basic και το PETcare Plus δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική που απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον πιο πιστό τους σύντροφο.
Τα Προγράμματα αφορούν την ασφάλιση σκύλων, ανεξαρτήτως ράτσας, καθαρόαιμων ή μη, ηλικίας από 3 μηνών έως 10 ετών και είναι ετησίως ανανεούμενα, ενώ παρέχονται σε δύο σχέδια το καθένα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και έκπτωση σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης.
Τα Προγράμματα PET care παρέχουν τις ακόλουθες καλύψεις:
Δαπάνες Αποκατάστασης Υγείας Κατοικίδιου:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – Κάλυψη εξόδων νοσηλείας του κατοικίδιου με ελεύθερη επιλογή ιατρού ή κλινικής πανελλαδικά
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Καλύπτονται τα έξοδα που αφορούν Εξετάσεις, Αμοιβές Ιατρών, Θεραπείες και Χειρουργικές Επεμβάσεις
Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου: Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατοικίδιου η Εταιρεία καταβάλλει εφάπαξ αποζημίωση
Κάλυψη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που το κατοικίδιο προκαλέσει Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο ή Υλικές Ζημίες σε τρίτους
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – Για διεκδίκηση αποζημίωσης, ποινική υπεράσπιση και γενικότερα για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων.
Όλες οι ανωτέρω καλύψεις παρέχονται στο Πρόγραμμα PETcare Basic σε περίπτωση Ατυχήματος, ενώ στο PETcare Plus σε περίπτωση Ασθενείας αλλά και Ατυχήματος. ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ [email protected] τηλ.22280=23060 και 6973406736.