ΔΟΑΠΕΧ για συμμετοχή στον 27ο πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό

Ο ΔΟΑΠΠΕΧ, με σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, τόσο στο Δήμο Χαλκιδέων, όσο και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Εύβοιας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον «27ο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό της «ΤΕΧΝΗΣ» Κιλκίς, σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού και τους όρους συμμετοχής.ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ» ΚΙΛΚΙΣΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΕΧΝΗ» ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει τον Εικοστό Έβδομο (27) Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού».Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει:    1) Να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, και να μην έχουν εκδοθεί, ούτε να έχουν δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 2) Να είναι δακτυλογραφημένες σε πέντε (5) αντίτυπα ή να αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Τέχνης, [email protected], και ειδικότερα: α) Οι συλλογές που θα σταλούν με ταχυδρομείο θα φέρουν στον εξωτερικό φάκελο ψευδώνυμο. Σε δεύτερο κλειστό φάκελο αλληλογραφίας ο/η υποψήφιος/α εξωτερικά θα αναγράφει πάλι το ψευδώνυμό του/ης και μέσα τα πραγματικά του/ης στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail). Ο δεύτερος αυτός φάκελος θα ανοιχθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού μόνο σε περίπτωση βράβευσης της συλλογής. β) Οι συλλογές που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα έχουν δύο αρχεία, σε μορφή απλού κειμένου word (όχι PDF). – Στο πρώτο αρχείο, με τίτλο «Ποιητική συλλογή» θα βρίσκεται η ποιητική συλλογή με το ψευδώνυμό του/ης διαγωνιζόμενου/ης και κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο. – Στο δεύτερο αρχείο, με τίτλο «Στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης» θα βρίσκονται τα πραγματικά στοιχεία του/ης διαγωνιζόμενου/ης: Τίτλος συλλογής, Όνομα, Επώνυμο, Ψευδώνυμο, Πόλη, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας, email. 3) Η κάθε συλλογή θα αποτελείται από 10 έως 15 σελίδες, με γράμματα Times New Roman – Ν. 12 . Συλλογές με λιγότερες ή περισσότερες των προβλεπομένων σελίδων δεν θα γίνουν αποδεκτές. Τα ποιητικά έργα δεν θα επιστραφούν και όσα δεν βραβευθούν θα καταστραφούν αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. 4) Η κριτική επιτροπή θα ανακοινώσει λίστα που θα περιέχει μόνο όσους/ες διακριθούν στον διαγωνισμό. Η σειρά κατάταξης των υπολοίπων δεν θα ανακοινωθεί. 5) Η Τέχνη διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ημερομηνιών σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών ή απαιτηθεί κατά την κρίση του ΔΣ. 7) Οι συμμετέχοντες/ουσες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού και αποδέχονται την απόφαση της κριτικής επιτροπής, η οποία είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 8) Ποιήτριες και ποιητές που έλαβαν το Α΄ Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Μ.Κ.Ε. «ΤΕΧΝΗ» ΚΙΛΚΙΣ δεν ξαναβραβεύονται. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έως την 24η Μαρτίου 2022 στη διεύθυνση: ΤΕΧΝΗ Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 25ης Μαρτίου 20, Κιλκίς, Τ.Κ. 611 00 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο) θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται αποδεκτή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Τέχνης 6946 253 961 καθώς και στα τηλέφωνα 6946 595 220 κ. Σοφία Κεσίδου, Πρόεδρο και 6974 514 174 κ. Δάφνη Παπαδοπούλου, Γ. Γραμματέα της Τέχνης. Η μη τήρηση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/ης υποψηφίου/ας. Η κρίση των έργων θα γίνει από 7μελή Κριτική Επιτροπή, την οποία αποτελούν οι: 1. Ιωάννα Ναούμ, Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Πρόεδρος2. Έλσα Κορνέτη, ποιήτρια3. Ευτυχία – Αλεξάνδρα Λουκίδου , ποιήτρια4. Έλλη Φρεγγίδου, ποιήτρια -ψυχολόγος5. Ελένη Λιαρετίδου, φιλόλογος-μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Κιλκίς «Παναγιώτης Μουλλάς»6. Εύη Κουτρουμπάκη, φιλόλογος-συγγραφέας7. Εύα Αναγνωστάκη, φιλόλογοςΤα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν (Α΄ 500 , Β΄ 300 και Γ΄ 200 ευρώ ) θα συνοδεύονται από ένα αγαλματίδιο, ομοίωμα του «Κούρου του Ευρωπού». Έπαινοι θα απονεμηθούν εφόσον η Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο. Η απονομή θα γίνει σε επίσημη τελετή κατά τη διάρκεια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» της πόλης του Κιλκίς το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022. Β) ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η Μ. Κ. Ε. «ΤΕΧΝΗ» Κιλκίς, στο πλαίσιο του 27ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού «Κούρος Ευρωπού», θα διοργανώσει τιμητικό αφιέρωμα στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο.