ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ) στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Η ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, ανακοινώνει την υλοποίηση μιας σημαντικής πρότασης και επιθυμίας πολλών συμπολιτών μας γονέων, του Δήμαρχου, της Προέδρου καθώς και πολλών μελών του Δ.Σ και αναφερόμαστε στην ίδρυση και λειτουργία, μιας σημαντικής δομής, του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ).
Η επιθυμία γεννήθηκε με τη σύσταση από την ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, της Εθελοντικής Ομάδας Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ που αποτελεί την έναρξη , αυτού του σημαντικού έργου. Η κοινωνία αγκάλιασε με μοναδική θερμότητα αυτή την πρωτοβουλία δίνοντας αγάπη και θετική ενέργεια σε αυτό το πρωτόγνωρο εγχείρημα για τον τόπο μας, ανοίγοντας το δρόμο να φτάσουμε στον βασικό μας στόχο, την δημιουργία του Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ κάνοντας πράξη την επιθυμία τόσων ανθρώπων και χρόνων. Το Κ.Δ.Α.Π θα είναι η φωλιά της αγάπης και της φροντίδας για αυτά τα άτομα, θα είναι το επόμενο σημαντικό βήμα ένταξης τους, μέσω της ομαδικής δραστηριότητας ,ισότιμα στο κοινωνικό σύνολο, με την στελέχωση και επιμέλεια επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων όπως ο νόμος ορίζει, αλλά και εθελοντών.
Η στέγαση του ανωτέρω Κ.Δ.Α.Π θα δημιουργηθεί στον ανάλογο χώρο όπως η εγκύκλιος αυστηρά, μας υπαγορεύει, για την σωστή λειτουργία του και πρωτίστως για την ασφάλεια, την ευχάριστη διαμονή, φροντίδα και καλλιέργεια των ατόμων αυτών.
Τέλος,με δεδομένες τις αντίξοες συνθήκες μετακίνησης και τις πραγματικές συνθήκες αποκλεισμού, που βιώνουν τα (ΑμεΑ) και για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω εγχειρήματος, θα αγοραστεί από την ΔΗΚΑΔΙΜΕ το απαραίτητο όχημα mini bus ώστε να εξυπηρετούνται οι εξειδικευμένες απαιτήσεις των ωφελούμενων, για εύκολη και αυτόνομη μετακίνηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Και το Δ.Σ

ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ