Μαρίνος: Οικονομική Στήριξη επαγγελματιών Οξυλίνθου

Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, το κείμενο της Προέδρου της Κοινότητας Οξυλίθου στο οποίο αιτείται την οικονομική στήριξη των επαγγελματιών οι οποίοι θα πληγούν από το κλείσιμο του δρόμου Στομίου- Πλατάνας.Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ Για τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Στήριξη των επαγγελματιών που βρίσκονται στο δρόμο Στόμιο- Πλατάνα

Οι βουλευτές Μαρίνος Γιώργος και Μανωλάκου Διαμάντω Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο της Προέδρου της Κοινότητας Οξυλίθου στο οποίο αιτείται την οικονομική στήριξη των επαγγελματιών οι οποίοι θα πληγούν από το κλείσιμο του δρόμου Στομίου- Πλατάνας.

Οι καταθέτοντες βουλευτές