Στα ύψη η φοροδιαφυγή και η απάτη στον ΦΠΑ το 2021!

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η απάτη και η υψηλή φοροδιαφυγή στη χώρα, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, οι οποίες και έχουν εντοπίσει χιλιάδες περιπτώσεις και έχουν ξεκινήσει έρευνες σε χιλιάδες νέες υποθέσεις.

Οι υποθέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνες που αφορούν σε απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και σε εκείνες που αφορούν γενικότερη φοροδιαφυγή και απάτη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά 2021 η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), ολοκλήρωσε 1.078 έρευνες για μεγάλη φοροδιαφυγή και από αυτές εντόπισε παραβάσεις στις 951, με το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 88,2%. Το ύψος της φοροδιαφυγής που βεβαιώθηκε στις υποθέσεις αυτές ανήλθε σε 723,5 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι φτάνει σε 723.500 ευρώ, ανά υπόθεση!

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε άλλες 1.435 υποθέσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 2021 και επεξεργάζονται από τις ελεγκτικές αρχές της ΥΕΔΔΕ.

Απάτες στον ΦΠΑ
Παράλληλα, η ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσε 178 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη 158 ακόμη έρευνες.

Από τις έρευνες που ολοκληρώθηκαν το 2021, οι υπηρεσίες της ΥΕΔΔΕ προχώρησαν στην απενεργοποίηση 139 ΑΦΜ των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς διαπιστώθηκε εκτεταμένη απάτη και φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται, ως «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι με διάφορες τεχνικές υποκλέπτουν συστηματικά τον ΦΠΑ.

Τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό της παραβατικότητας στις συγκεκριμένες υποθέσεις της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς εκτινάχθηκε στο 78,1%, αφού από τις 178 υποθέσεις που ελέγχθηκαν, στις 139 διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και απενεργοποιήθηκαν τα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων.

Πότε «παγώνει» ο ΑΦΜ
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η διαδικασία απενεργοποίησης των ΑΦΜ διενεργείται στις περιπτώσεις που εντοπίζεται υπόθεση φοροδιαφυγής αλλά και προληπτικά, εάν από τον έλεγχο των αρχών προκύψει ότι:

Δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη
Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής ή
Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Διαπιστωθεί πως έχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.
Μετά από έλεγχο διαπιστωθεί απάτη σε βάρος του δημοσίου.
Οι φορολογούμενοι που χάνουν το ΑΦΜ τους, δεν μπορούν:

να υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
να υποβάλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία
να υποβάλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
να λάβουν πιστοποιητικό για υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,
να λάβουν πιστοποιητικό για μεταβίβαση ακινήτων
να πάρουν αντίγραφο των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.
να λάβουν φορολογική ενημερότητα
να εισπράξουν ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).
να έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).
Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/