Ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του ΥφΑΑΤ Σίμου Κεδίκογλου για τη συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»

Το Γραφείο Τύπου του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμου Κεδίκογλου, ενημερώνει ότι στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μπορούν να ενταχθούν και αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Προϋπόθεση συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλώσει τα αγροτεμάχια στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2021 και θα δηλωθούν αντίστοιχα και στην ΕΑΕ του 2022, με ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης τα 8 ελαιόδεντρα / στρέμμα.Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr).