Αυτά είναι τα αιτήματα που ο Ψαθάς υπονόμευσε!Στελέχη της Ν.Δ ”είναι φερέφωνο του ΣΥΡΙΖΑ.Δεν θέλει λύση ,θέλει ένταση και διχασμό!’

‘Διασφάλιση συνέχεια στην παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ.Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στην ΛΑΡΚΟ κατά προτεραιότητα στην παραγωγική λειτουργία της εταιρίας.Τα Εναλλακτικά αιτήματα:Προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και όχι προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία επταετία πριν την απονομή της σύνταξης τους, με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές.Ειδικό ταμείο μετάβασης διάρκειας μέχρι ένα χρόνο, με πλήρεις αποδοχές για το σύνολο του προσωπικού το οποίο δεν εντάσεται στην προηγούμενη κατηγορία.Μετατάξεις του συνόλου του προσωπικού το οποίο δεν θα μεταφερθεί στην νέα εταιρία εντός του έτους, σε προσωποπαγείς θέσεις ΟΤΑ, Περιφερειών και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Τομέα με αναγνώριση προϋπηρεσίας.3. Άμεση απόδοση στο σύνολο του προσωπικού των αποζημιώσεων, χωρίς κρατήσεις, όπως αυτές απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.4. Πλήρης αποζημίωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ASPIS & GENERALLI.5. Άμεση απόδοση των οφειλόμενων στο σύνολο του προσωπικού από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας( άδειες κλπ)

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν στο αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ ,δεν άργησαν και οι πρώτες τοποθετήσεις από στελέχη της Ν.Δ αλλά και του ΚΙΝ.ΑΛ στην περιοχή που κάνουν λόγο για πλήρη παραφωνία από την πλευρά του Δήμαρχου,δίχως ουσιαστικό ενδιαφέρον για την συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων!Σύμφωνα με τους ίδιους ο Ψαθάς στήνει αφήγημα στήριξης από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς και απευθύνεται σε ένα άκρως λα’ι’κίστικο ακροατήριο του Δήμου του,που ελπίζει να τον στηρίξει στις Δημοτικές εκλογές του 2023.