Έφθασαν οι απολύσεις στη ΛΑΡΚΟ! Γιατί έγινε αυτό?

Σήμερα το πρωί ο εκκαθαριστής κοινοποίησε στον Δικαστικό επιμελητή,το ανώτατο συμβούλιο εργασίας και την Γενική γραμματεία του Υπουργείου εργασίας έγγραφο με το οποίο καλεί σε διαβούλευση τα σωματεία των εργαζομένων της Λάρκο και τον εργοδότη εντός 30 ημερών προκειμένου να “συμφωνηθούν” οι απολύσεις.Σύμφωνα με το έγγραφο,ο εκκαθαριστής ” προτείνει” την μαζική απόλυση όλων των εργαζομένων της Λάρκο και συγκεκριμένα 1060 εκ των οποίων 183 από την Εύβοια,και στην συνέχεια την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων τους.Επίσης,”προτείνει” την επαναπρόσληψη 750 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα τριών μηνών, με σκοπό την διατήρηση της επιχείρησης σε λειτουργία όταν και εάν η επιχείρηση μεταβιβαστεί στον νέο επενδυτή….Αλλαξε ο αρχικός σχεδιασμόςΑν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι οι απολύσεις θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την ανακήρυξη του νέου ιδιοκτήτη, προκειμένου να κρατηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών και να γίνει πιο ελκυστικός ο διαγωνισμός, αποφασίστηκε να προηγηθούν οι απολύσεις.Οπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Ειδικός Διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ έχει πάρει εντολή από την κυβέρνηση να προχωρήσει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου -το αργότερο αρχές Μαρτίου- στην απόλυση των 1.080 εργαζομένων που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου.Ακολούθως, θα προσλάβει έναν μικρό αριθμό από αυτούς, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε το συγκρότημα να παραδοθεί στον νέο ιδιοκτήτη σε κατάσταση λειτουργίας.Από τους εργαζόμενους, 100 έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενώ 150 διαθέτουν μεν τα αναγκαία ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, αλλά όχι την ηλικία. Σε όσους θα μείνουν χωρίς εργασία, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται επιδότηση ενός μέρους του μισθού τους, μέχρι την έλευση του επενδυτή, μέσα από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.