Κουλοχερης έμπρακτη στήριξη στον αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου ο συνδυασμός μας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ, δήλωσε ξεκάθαρα χωρίς κομματικές γραμμές και πολιτικά παιχνίδια, την έμπρακτη στήριξη του, στο αγώνα και στις θέσεις των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ του σωματείου όπως κατατέθηκε στο ΔΣ από τους εργαζόμενους της Εταιρείας. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους στον αγώνα που κάνουν για την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και τα δικαιώματα τους, καθώς και την συνέχιση παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας, προς όφελος των δημοτών και της τοπικής οικονομίας στον Δήμο μας.Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ Κουλοχέρης Ανδρέας