Λάρκο:Αυτή είναι η ρεαλιστική απόφαση του σωματείου των εργαζομένων την οποία υπονόμευσε ο Ψαθάς!

Αφορμή για να προκληθούν αντιδράσεις αρχικά από τον Δήμαρχο Γιώργο Ψαθά και εν συνεχεία από την Δημοτική σύμβουλο Γεωργία Πυθουλα και τον Περιφερειακό σύμβουλο Κώστα Μπασδεκη στάθηκαν τα παρακάτω αιτήματα της απόφασης τα οποία σύμφωνα με τον Δήμαρχο αφήνουν “παραθυράκι” για τις απολύσεις.Σύμφωνα επίσης τόσο με την Γεωργία Πυθουλα όσο και με τον Κώστα Μπασδεκη αυτά τα αιτήματα δεν υπάρχουν στην απόφαση της Λάρυμνας με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα σωματεία.Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να προκληθεί διχασμός, και η απόφαση να μην ψηφιστεί ομόφωνα.Δείτε τα επίμαχα αιτήματα:

“Προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και όχι προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία επταετία πριν την απονομή της σύνταξής τους, με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές. 2) Ειδικό ταμείο μετάβασης διάρκειας μέχρι ένα χρόνο, .με πλήρεις αποδοχές για το σύνολο του προσωπικού το οποίο δεν εντάσσεται στην προηγούμενη κατηγορία.

3) Μετατάξεις του συνόλου του προσωπικού το οποίο δεν θα μεταφερθεί στη νέα εταιρία εντός του έτους, σε προσωποπαγείς θέσεις ΟΤΑ, Περιφερειών και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Τομέα με αναγνώριση προϋπηρεσίας και

4) Άμεση απόδοση στο σύνολο του προσωπικό των αποζημιώσεων, χωρίς κρατήσεις, όπως αυτές απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας»

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους η πρόταση είναι απολύτως ρεαλιστική και κινείται στο να αξιοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας.