Ασυνείδητοι πετούν σκουπίδια στον Κολοβρέχτη Φώτο

Η συνειδητότητα και ο σεβασμός είναι δύο λέξεις, τις οποίες πολλοί συνάνθρωποί μας ή τις έχουν ξεχάσει ή δεν τις έμαθαν ποτέ.

Το ίδιο και αυτός ή αυτοί που προέβησαν στο να πετάξουν τα σκουπίδια, που βλέπετε στην εικόνα στον υγροβιότοπο του Κολοβρέχτη.

Κάτι πρέπει να γίνει από τους αρμόδιους φορείς, διότι η ρύπανση και μόλυνσή του είναι σύνηθες φαινόμενο.