ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: To κόλπο του Τσίπρα και οι «φίλοι» του ΣΥΡΙΖΑ – Η ρύθμιση – «κλειδί» για να εκλέγουν και να εκλέγονται μη μέλη!

Με συνταγή ΚΙΝ.ΑΛ. οι αλλαγές στο καταστατικό

Μπορεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ισχυρίζεται ότι δεν αντιγράφει το μοντέλο λειτουργίας των αστικών κομμάτων, ωστόσο οι προτεινόμενες αλλαγές για το νέο καταστατικό της Κουμουνδούρου αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την αλλαγή του τρόπου εκλογής του προέδρου του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από επιμέρους «κεφάλαια», όπως αυτό της θεσμικής κατοχύρωσης της ιδιότητας του «φίλου», και μάλιστα με αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με τις καταστατικές προβλέψεις άλλων πολιτικών φορέων.Και στεκόμαστε στη συγκρότηση μητρώου «φίλων του κόμματος», αφενός γιατί ως είδηση δεν έχει αναδειχθεί στον προσυνεδριακό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου γιατί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας τον συγκεκριμένο θεσμό, που τον έχει «λοιδορήσει» αλλεπάλληλες φορές, τώρα επιχειρεί να τον περάσει «αθόρυβα» στο καταστατικό της Κουμουνδούρου. Επιπλέον, στις σχετικές διατάξεις του νέου καταστατικού διαπιστώνει κανείς πως οι «φίλοι» του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολλαπλάσια δικαιώματα από τους αντίστοιχους «φίλους» του ΚΙΝ.ΑΛ., που ήταν και το πρώτο κόμμα που προχώρησε στη θεσμοθέτηση μιας τέτοιας ιδιότητας.Όσοι ενδιαφέρονται για το χρίσμα της Κουμουνδούρου θα μπορούν με μια απλή αίτηση να εξασφαλίζουν το δικαίωμα να αξιολογηθούνΣυγκεκριμένα, το καταστατικό του ΚΙΝ.ΑΛ. αναφέρει πως «οι φίλοι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές κομματικών οργάνων σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο». Στον ΣΥΡΙΖΑ ο θεσμός του «φίλου» μπορεί ακόμη να μην έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού, καθώς αυτό εκχωρείται μόνο στα μέλη, ωστόσο όσοι δηλώνουν «φίλοι» του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποφασίζουν με την ιδιότητα του «εκλέκτορα» για την ανακήρυξη υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές, όπως και για δημάρχους ή περιφερειάρχες. Συνάμα, ως «φίλοι» έχουν τη δυνατότητα να οριστούν ή να εκλεγούν σε δημόσια αξιώματα που «καταλαμβάνονται μέσω ή χάρη σε στήριξη του κόμματος».Πίσω από τη συγκεκριμένη ρύθμιση-πρόνοια μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει ακόμα μία «τεχνική» μεθόδευση από τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να αποφύγει «θεσμικά» τα εμπόδια που έπρεπε να αντιμετωπίσει στο παρελθόν στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, καθώς πρόσωπα που δεν είχαν οργανωτική σχέση με ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές «αποκλείονταν» από τη δυνατότητα εξασφάλισης του χρίσματος της Κουμουνδούρου. Αποτέλεσμα, οι αποφάσεις για το ποιος θα θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος ή περιφερειάρχης να είναι καθαρά υπόθεση μόνο των «οργανωμένων μελών». Με το νέο καταστατικό, όσοι ενδιαφέρονται για το χρίσμα της Κουμουνδούρου θα μπορούν με μια απλή αίτηση να εγγράφονται στο μητρώο των «φίλων» και, έτσι, να εξασφαλίζουν το δικαίωμα να «αξιολογηθούν» χωρίς περιπέτειες.Το μητρώο μελών του κόμματος και οι διατάξειςΟ θεσμός του μητρώου «φίλων» στο νέο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ περιγράφεται στις 4 διατάξεις του άρθρου 8.Στην 1η διάταξη αναφέρεται: «Προς τον σκοπό αυτόν διαμορφώνει ειδικό Μητρώο Φίλων σε εθνικό επίπεδο και ανά γεωγραφική ή κλαδική / θεματική διαίρεση. Η εγγραφή στο Μητρώο Φίλων γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου / της ενδιαφερομένης προς οποιαδήποτε Οργάνωση Μελών, κεντρικό ή ενδιάμεσο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας ή εφαρμογής του κόμματος».Τι θα ισχύει για τα αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με τις προβλέψεις άλλων πολιτικών φορέωνΑκόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η δεύτερη διάταξη, που περιγράφει αναλυτικά τα δικαιώματα των «φίλων» του κόμματος. Συγκεκριμένα, οι «φίλοι/ες» του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. έχουν δικαίωμα:α. Να συμμετέχουν στα τμήματα του κόμματος, καθώς και στις συνεδριάσεις και σε άλλες δράσεις των οργανώσεων της περιοχής, του κλάδου ή του αντικειμένου τους, που δεν επιφυλάσσονται αποκλειστικά στα μέλη, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται ειδικότερα παρακάτω.β. Να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του κόμματος και των οργάνων του.γ. Να καταθέτουν προτάσεις στα όργανα ή δημόσια, ατομικά ή από κοινού, για την πολιτική και τη λειτουργία του κόμματος.δ. Να συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα ή προκριματικές εσωκομματικές εκλογές για την επιλογή υποψηφίων για δημόσια αξιώματα, όπου οι ειδικότερες διατάξεις του παρόντος καταστατικού δίνουν τη σχετική δυνατότητα.ε. Να δικτυώνονται μεταξύ τους και με τα μέλη του κόμματος στο πλαίσιο επιμέρους πρωτοβουλιών, ομάδων εργασίας κ.ο.κ., είτε άτυπων είτε θεσμοποιημένων.στ. Να συμμετέχουν σε διά ζώσης ή διαδικτυακές διαβουλεύσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του κόμματος, σύμφωνα με τα παρακάτω.ζ. Να θέτουν υποψηφιότητα για ορισμό ή εκλογή σε όλα τα δημόσια αξιώματα που καταλαμβάνονται μέσω ή χάρη σε στήριξη του κόμματος.