Νερό από την Στενή στα Ψαχνά-Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμή.

Πραγματοποιήθηκε δοκιμή στο υπό κατασκευή δίκτυο ύδρευσης για τον εμπλουτισμό του πόσιμου νερού στις Κοινότητες Ψαχνών και Καστέλλας από τις πηγές του Αγ. Στεφάνου στην Κοινότητα Στενής.Το συνολικό δίκτυο του έργου έχει ολοκληρωθεί και απομένουν οι συνδέσεις στα σημεία που διέρχονται από την επαρχιακή οδό.Μεγάλη η συνδρομή της Περιφέρειας που ενέταξε το έργο,και ολοκλήρωσε διαδικασίες ώστε να αποφευχθεί τό πέρασμα των σωληνώσεων εντός του Δ.Δ των Καθενών,όπου υπήρχε πρόβλημα στατικότητας των σπιτιών.όταν το έργο ολοκληρωθεί θα εμπλουτίσει το είδη υπάρχον νερό στο δίκτυο των Ψαχνών και της Καστέλλας.