ΡΑΕ: «Πράσινο» σε νέα αιολικά ισχύος 295 MW στην Εύβοια

Αφορούν τις εταιρείες Enercoplan Investments και Σοφράνο (EDPR-Ελλάκτωρ) για την περιοχή της Καρύστου και αποτελούν τμήμα δύο συγκροτημάτων πάρκων συνολικής ισχύος 504 MW – Οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν και οι ειδικοί όροιΔώδεκα Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικού Έργου για νέα projects αιολικής ενέργειας ισχύος 295,4 MW στην Εύβοια χορήγησε με αποφάσεις της και υπό όρους η ΡΑΕ.Ειδικότερα οι 11 από αυτές τις Βεβαιώσεις Παραγωγού αφορούν την εταιρεία Enercoplan Investments και τις ιδίων συμφερόντων εταιρείες Ορφέας ΑΠΕ και Olympic Energy, και η μία την Σοφράνο Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία, που αποτελεί «όχημα» της συμμαχίας της Ελλάκτωρ με την EDRP για την προώθηση της στρατηγικής επένδυσης (ύψους 500 εκατ. ευρώ) με αντικείμενο την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος 496 MW στην Εύβοια.Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μεταξύ των δύο παραπάνω εταιρικών πόλων υπάρχει επίσης διασύνδεση καθώς η Ελλάκτωρ κατά το 2021 προχώρησε σε εξαγορά εταιρειών ειδικού σκοπού της Enercoplan οι οποίες κατέχουν άδειες παραγωγής αιολικών πάρκων στην περιοχή.Επίσης, όπως αναφερόταν στο ενημερωτικό σημείωμα για την ΑΜΚ της Ελλάκτωρ, το περασμένο καλοκαίρι, η λειτουργία των αιολικών πάρκων στην Εύβοια (μαζί με την EDPR) προβλέπεται ότι θα τεθούν σε λειτουργία μετά το 2025.Ποια είναι τα έργαΟι σχετικές αιτήσεις για τα νέα έργα που εκτιμάται ότι αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους την εν λόγω στρατηγική επένδυση, υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ τον Φεβρουάριο του 2021 και εντοπίζονται όλες στην περιοχή της Καρύστου.Συγκεκριμένα, η βεβαίωση της Σοφράνο αφορά αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής 35MW, στη θέση Τσουκκα-Ράχη Σκάλα, της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, το οποίο αποτελεί μέρος συγκροτήματος αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 210 MW στη Νότια Εύβοια.Το εν λόγω ενιαίο έργο, όπως αναφέρεται, θα διασυνδεθεί στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας με ανεξάρτητη υποθαλάσσια διασύνδεση υψηλής τάσης με φορέα υλοποίησης την Σοφράνο, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διασύνδεσης και βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με τις δαπάνες για την κατασκευή πλήρους διασύνδεσης του σταθμού μέχρι τα όρια του Συστήματος.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας υλοποίησης του έργου της ανεξάρτητης διασύνδεσης, η Βεβαίωση Ειδικού Έργου ανακαλείται.Αντίστοιχα ισχύουν και για τις Βεβαιώσεις Παραγωγού που χορηγήθηκαν για λογαριασμό της Enercoplan και των συγγενών εταιρειών της. Στο όνομα της Enercoplan Investements χορηγήθηκαν τέσσερις βεβαιώσεις για πάρκα 42 MW, 25,2 MW, 16,8 MW και 25,2 MW και συνολικής ισχύος 109,2 MW σε θέσεις των δημοτικών ενοτήτων Μαρμαρίου και Καρύστου.Για την Ορφέας ΑΠΕ χορηγήθηκαν επίσης τέσσερις Βεβαιώσεις για έργα 29,4 MW, 21 MW, 21 MW και 8,4 MW (συνολικής ισχύος 79,8 MW) σε θέσεις των δημοτικών ενοτήτων Μαρμαρίου και Καρύστου. Για την Olympic Energy χορηγήθηκαν τρεις Βεβαιώσεις για έργα 33,6 MW, 25,5 MW και 12,6 MW (συνολικής ισχύος 71,4 MW) σε θέσεις της δημοτικής ενότητας Στυρέων Καρύστου.Όλα τα παραπάνω, όπως σημειώνεται, αποτελούν μέρος συγκροτήματος αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 294 MW στη Νότια Εύβοια, με φορέα υλοποίησης την Enercoplan Investments, για τη διασύνδεση του οποίου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και παραπάνω.Οι αντιρρήσεις και η κρίση της ΡΑΕΘα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι για όλα αυτά τα αιολικά έργα που αφορούν οι νέες Βεβαιώσεις Παραγωγού υποβλήθηκαν αντιρρήσεις που αναφέρονται αφενός στις εν γένει περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, αφετέρου σε επικαλούμενη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της δημοτικής ενότητας Καρύστου.Για τα μεν περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ έχουν ενημερωθεί σχετικά οι εταιρείες.Για τις αντιρρήσεις που αφορούν την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της δημοτικής ενότητας Καρύστου, αυτές απορρίφθηκαν από τη ΡΑΕ για μια σειρά από λόγους και κυρίως γιατί με βάση τα καταχωρημένα και πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στον Γεωπληροφοριακό Χάρτη της Αρχής σχετικά με τις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και τις ΠΠΔ των αδειοδοτημένων αιολικών σταθμών, δεν διαπιστώνεται υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας.Έτσι, κατά τη ΡΑΕ, στη δημοτική ενότητα Καρύστου η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 63,42 τυπικές ανεμογεννήτριες, ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα προσδιορίζεται σε 88,58 τυπικές ανεμογεννήτριες.Αντίστοιχα στη δημοτική ενότητα Στυρέων η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 85,76 τυπικές ανεμογεννήτριες και η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα προσδιορίζεται σε 199,06 τυπικές ανεμογεννήτριες.Στη δημοτική ενότητα Μαρμαρίου, η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 117,16 τυπικές ανεμογεννήτριες και η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα προσδιορίζεται σε 199,96 τυπικές ανεμογεννήτριες.Όπως τονίζεται, ωστόσο, η ΡΑΕ χορηγεί τις Βεβαιώσεις Παραγωγού «με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων». Ως εκ τούτου, ως Φορέας Αδειοδότησης Α Φάσης, ενημερώνεται διαρκώς για την ωρίμανση των έργων ΑΠΕ και μεριμνά για την καταχώριση των περιβαλλοντικών αδειών στο τηρούμενο Ηλεκτρονικό Μητρώο και τον Γεωπληροφοριακό Χάρτη.Συνεπώς, με τη συμπλήρωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου πυκνότητας, οι άδειες των έργων που δεν έχουν εξασφαλίσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση ανακαλούνται, ανεξαρτήτως μάλιστα του χρόνου χορήγησής τους.