Ξενίδης Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η ΛΑΡΚΟ λειτούργησε ζημιογόνα.

2015-2018 ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΛΑΡΚΟ,επί κυβερνλησεως ΣΥΡΙΖΑ Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι η υψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας, περίπου στο 1 εκατ. MWh τον χρόνο. Οταν ανέλαβα διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας το 2015 η ΛΑΡΚΟ χρωστούσε στη ΔΕΗ περίπου 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μελέτες που έγιναν έδειξαν ότι ο κύριος λόγος για αυτό το χρέος ήταν η απότομη αύξηση της τιμής της MWh από τα 24 ευρώ το 2004 στα περίπου 70 ευρώ το 2005.Μια ισχυρά ενεργοβόρος βιομηχανία σαν τη ΛΑΡΚΟ δεν θα μπορούσε να αφομοιώσει αυξήσεις της τάξης του 250-300%. Ομως, έπειτα από διαπραγματεύσεις συμφωνήσαμε με τη ΔΕΗ για τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 37 ευρώ τη MWh με σύνδεση της τιμής με τη διεθνή τιμή του νικελίου.

Δυστυχώς οι πάρα πολύ χαμηλές τιμές του νικελίου δεν επέτρεψαν την τήρησή της. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η συμφωνία για παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές, διαφορετικά είναι αμφίβολη η βιωσιμότητα της εταιρείας. Αυτό μπορεί να γίνει και με παροχή ενέργειας από λιγνιτικούς σταθμούς, δεδομένου ότι τελικά δεν χρεώνεται το σύνολο του κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.Η χαμηλή ποιότητα των μεταλλευμάτων της ΛΑΡΚΟ αποτελεί ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα. Η μέση περιεκτικότητα των μεταλλευμάτων σε νικέλιο έχει πέσει κάτω από 0,95%, η δε εκμετάλλευσή τους με πυρομεταλλουργικές μεθόδους που εφαρμόζεται από τη ΛΑΡΚΟ αποτελεί παγκοσμίως μοναδικό φαινόμενο. Η προμήθεια εξωχώριων μεταλλευμάτων, με υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο αποτελεί μονόδρομο.Οι εγκαταστάσεις είναι παλιές και χρειάζεται εκσυγχρονισμός για να βελτιωθούν η παραγωγικότητα και η διαθεσιμότητά τους, η ασφάλεια αλλά και η περιβαλλοντικά αποδεκτή λειτουργία τους.

Το κόστος συντήρησης είναι πολύ αυξημένο, οι απώλειες παραγωγικού χρόνου μεγάλες, τα ατυχήματα σημαντικά και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος εργασίας και του περιβάλλοντος γενικότερα μεγάλη. Επιβάλλεται να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στα καμίνια και στις διατάξεις απορρύπανσης.• Το βασικό αφήγημα εδώ και χρόνια για τη ΛΑΡΚΟ λέει πως είναι ένα αντιπαραγωγικό θερμοκήπιο πελατειακών εξυπηρετήσεων που απλώς επιβαρύνει τους Ελληνες φορολογούμενους. Τι θα απαντούσατε;Σε πολλές περιπτώσεις κλήθηκε το ελληνικό Δημόσιο να καλύψει οικονομικά την εταιρεία σε περιπτώσεις αδυναμίας της.

Ομως αυτό είναι μόνο η μία, συχνά πολυδιαφημιζόμενη όψη του νομίσματος. Η εταιρεία συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στον εθνικό πλούτο. Ολα τα ετήσια έσοδά της της τάξης των 150-350 εκατ. ευρώ προέρχονται από πωλήσεις στο εξωτερικό και καταναλίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους στο εσωτερικό της χώρας. Μόνο οι άμεσες καταβολές στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται στα 30 εκατ. ευρώ.• Αιφνιδιαστήκατε από την απόφαση της κυβέρνησης να απολύσει εδώ και τώρα τους εργαζόμενους; Μπορεί ο επόμενος ιδιοκτήτης να λειτουργήσει τη ΛΑΡΚΟ χωρίς το έμπειρο δυναμικό;Η απόφαση αυτή ακούστηκε ως κεραυνός εν αιθρία. Δεν γνωρίζω τον ακριβή λόγο για τον οποίο έγινε τώρα. Ομως για τη λειτουργία του μεταλλουργικού συγκροτήματος, που είναι μια εγκατάσταση συνεχούς πυράς, αλλά και των μεταλλείων, απαιτείται εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό, με γνώση των διεργασιών αλλά και των μεγάλων κινδύνων που απορρέουν από τη φύση τους. Ως εκ τούτου είναι βέβαιο ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα κληθεί να προσλάβει πολύ μεγάλο μέρος του έμπειρου δυναμικού της εταιρείας.(Συνέντευξη στη Χριστίνα Κοψίνη και στον Γιάννη Κιμπουρόπουλο,

Εφημερίδα των Συντάκτων)