Δρ. Μάριος Λεονάρδος. Μπορεί η ΔΕΗ να ανακτήσει τις οφειλές της ΛΑΡΚΟ;

Το παραπάνω ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί και αλλιώς: Μήπως υπάρχει κάποια κρυφή αξία στη ΛΑΡΚΟ, που δεν έγινε αντιληπτή από το ΤΑΙΠΕΔ και τους συμβούλους του, η οποία θα επιτρέψει αυτήν την ανάκτηση;Η απάντηση είναι ΝΑΙ και είναι φανερή στα δημοσιεύματα: “επενδύσεις για την εκσυγχρονισμένη λειτουργία (υδρομεταλλουργία) της νέα εταιρείας”, “ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών εγκαταστάσεων ώστε να ανταποκρίνονται στην παραγωγή πράσινων μετάλλων”. Όπως έχω αναλυτικά αναπτύξει σε προηγούμενο άρθρο μου, η αναφερόμενη στα κατά καιρούς δημοσιεύματα ως “υδρομεταλλουργία” είναι συγκεκριμένη υδρομεταλλουργική μέθοδος (Υδρομεταλλουργία είναι ένας εκ των δύο κλάδων της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας – ο άλλος είναι η Πυρομεταλλουργία- και περιλαμβάνει πλήθος μεθόδων για διάφορα μέταλλα), η Μέθοδος HELLAS (HEap Leaching LAteriteS). H μέθοδος αυτή εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων –Μεταλλουργών του ΕΜΠ για τα πτωχά ελληνικά νικελιούχα (λατεριτικά) μεταλλεύματα και κατοχυρώθηκε με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας το 1991. H μέθοδος και η σχετική Μελέτη Σκοπιμότητος, με πλήρη οικονομική ανάλυση, παρουσιάσθηκε στη Διοίκηση και στα Στελέχη της ΛΑΡΚΟ,στη Λάρυμνα, το 1998. Η δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής της αποδείχθηκε και σε πιλοτική μονάδα, που κατασκευάσθηκε σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ στις εγκαταστάσεις της με χρηματοδότηση του ΙΓΜΕ (2006-8). Η μέθοδος εφαρμόζεται από το 2006 στην Αυστραλία (Glencore) με αυτόχθονα πτωχά κοιτάσματα και από το 2020 στην Κύπρο (Hellenic Minerals, ιδιοκτησίας Κ. Δασκαλάκη πρώην CEO της ΛΑΡΚΟ από 1996 έως 2004) με πολύ πλούσιο κοίτασμα από την υποσαχάρια Αφρική. Με την μοντέρνα ορολογία, η μέθοδος είναι “πράσινη”.Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη υδρομεταλλουργική μέθοδος εκχύλισης είναι κερδοφόρα και για τα πτωχά κοιτάσματα νικελίου-κοβαλτίου, τα οποία η ΛΑΡΚΟ ουδέποτε διερεύνησε συστηματικά επειδή ήταν ακατάλληλα για το εργοστάσιο της Λάρυμνας. Ο Επενδυτής που θα εξαγοράσει τη ΛΑΡΚΟ θα αποκτήσει αναμφιβόλως, αργά ή γρήγορα, εκτός από τα περιορισμένα κοιτάσματα νικελίου-κοβαλτίου της ΛΑΡΚΟ, και τα πτωχά μεν αλλά τεράστια (πάνω από 300 Μt) αποθέματα που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο.Με απλά λόγια, ο Επενδυτής θα αποκτήσει, χωρίς να καταβάλει κάποιο τίμημα, ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας, που είναι τα πτωχά αλλά τεράστια κοιτάσματα νικελίου-κοβαλτίου. Είχα τονίσει από το 2013 ότι το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί μια επιχείρηση χωρίς να κατανοεί την παραγωγική διαδικασία της και χωρίς να γνωρίζει τις προοπτικές της. Διαδικασία ανάκτησης των οφειλών της ΛΑΡΚΟ Η ανάκτηση από την ΔΕΗ των οφειλών της ΛΑΡΚΟ μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο δια της αξιοποίησης των πτωχών κοιτασμάτων νικελίου-κοβαλτίου με την υδρομεταλλουργική μέθοδο. Ενδεικτικά, τα βήματα μιάς τέτοιας εργασίας μπορεί να ήταν:1. Παραχώρηση του πυρομεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας σε επενδυτή που θα μπορούσε να το δουλέψει με εισαγόμενο κοίτασμα, πλουσιότερο σε νικέλιο από τα υπάρχοντα ελληνικά.2. Δημιουργία Νέας Εταιρείας (ΝΕ), στην οποία μεταφέρονται τα κοιτάσματα της ΛΑΡΚΟ.3. Μετατροπή των υπολοίπων, μη ανηκόντων στη ΛΑΡΚΟ, πτωχών κοιτασμάτων νικελίου-κοβαλτίου της Ελλάδος σε δημόσια μεταλλεία και μίσθωσή τους στην ΝΕ.4. Μεταλλευτική έρευνα και σχεδιασμός εκμεταλλεύσεωνΧωροθέτηση μεταλλουργικών έργων και αδειοδοτήσεις.5. Πώληση της ΝΕ.Τα 4 και 5 μπορούν να υλοποιηθούν από τις έμπειρες υπηρεσίες της ΔΕΗ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ετσι, ο υποψήφιος επενδυτής θα γνωρίζει ακριβώς τί αγοράζει και θα μπορεί να προχωρήσει γρήγορα στην υλοποίηση της επένδυσης. Δεδομένου του μεγάλου μεγέθους των κοιτασμάτων, η πώληση μπορεί να προσελκύσει μεγάλες και διεθνούς κύρους εταιρείες.