Το Eurogroup ενέκρινε την προεξόφληση του ΔΝΤ από την Ελλάδα


Παρά την αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν χθες την πρόωρη αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων που είχε λάβει η χώρα μας από το Δ.Ν.Τ., καθώς και την πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την προεξόφληση του Δ.Ν.Τ. η Ελλάδα αποπληρώνει -δύο χρόνια πριν από τη λήξη της- το σύνολο της οφειλής της προς το Ταμείο, συνολικού ύψους 8,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η προεξόφληση ξεκίνησε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Νοέμβριο του 2019, συνεχίστηκε τον Μάρτιο του 2021 και ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2,5 χρόνια, την Άνοιξη του 2022.
Με την νέα αποπληρωμή εξοικονομούνται πόροι, ύψους 56 εκατ. ευρώ από την καταβολή τόκων, ενώ το συνολικό όφελος των τριών προεξοφλήσεων του Δ.Ν.Τ. διαμορφώνεται στα 230 εκατ. ευρώ.