Éó÷õñü êýìá êáêïêáéñßáò ðëÞôôåé ôï íçóß ôçò ÓÜìïõ ìå äõíáôïýò áíÝìïõò êáé ÷éïíüðôùóç óôá ïñåéíÜ ÷ùñéÜ ôïõ íçóéïý, ÐÝìðôç 28 Éáíïõáñßïõ 2021 (EUROKINISSI/ÌÁÍÙËÇÓ ÈÑÁÂÁËÏÓ)

Αποζημίωση 2.000 ευρώ: Αττική Οδός και Εθνική Ασφαλιστική «ξεσκονίζουν» τα συμβόλαια

Όρους και λεπτομέρειες του συμβολαίου αστικής ευθύνης εξετάζουν ενδελεχώς τόσο το νομικό τμήμα της εταιρείας «Αττική Οδός» όσο και αυτό της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία καλύπτει ασφαλιστικά την πρώτη.Όλα αυτά με αφορμή την έκτακτη απόφαση για χορήγηση 2,000 ευρώ σε κάθε όχημα που εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό.Σύμφωνα με πληροφορίες του IW, oι διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις δυο πλευρές να θέτουν επί τάπητος αναλυτικά την ασφαλιστική σύμβαση, τις λεπτομέρειες και αν καλύπτεται η εν λόγω αποζημίωση των 2.000 ευρώ.