“Στη μάχη” ο Δήμος Διρφύων -Μεσσαπίων για την “Ελπίδα”

Το κύμα χιονιού “Ελπίδα” πέρασε και ευτυχώς δεν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων. Από την πρώτη στιγμή τα μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας ρίχθηκαν “στη μάχη” και κράτησαν τους κεντρικούς άξονες ανοιχτούς. Από την μεριά του Δήμου μοιραζόταν όλες τις ημέρες αλάτι και οχήματα με θαλασσινό νερό καθάριζαν κεντρικά σημεία σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Βέβαια επειδή ο Δήμος είναι μεγάλος συνεχίζουν τα μηχανήματα το έργο τους, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα, που έχουν δημιουργηθεί από τον χιονιά.