Με επιτυχία η αιμοδοσία στην Χαλκίδα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εθελοντική αιμοδοσία στον Δημαρχιακό Μέγαρο στην Παραλία της Χαλκίδας. Η προσφορά αίματος αποτελεί τρανή απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας! Τα αποθεμάτα αίματος, τελειώνουν… Μπορεί να είμαστε ΕΜΕΊΣ οι επόμενοι που θα το χρειαστούμε…Σ