Μέχρι 10 Φεβρουαρίου αιτήσεις για αντικατάσταση κυψελών και μετακινήσεις μελισσοσμηνών. 

Μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  αιτήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το 2022.
Αναφορικά με το πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2022, ξεκίνησε η υποβολή  δικαιολογητικών για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αγορά κυψελών και κινητών βάσεων) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).
Για την 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση και Υπ. ΔήλωσηΦωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζαςΤιμολόγια αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής(ημερομηνία αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων έως 20/5/22)
Κατάθεση δικαιολογητικών  έως 10/2/22
Για την 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
2 Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπ. ΔήλωσηΦωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζαςΕκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο)Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ως 20/6/22Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/2/22 ως 20/6/22Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/2/22.
Πηγή: https://farmersnews.gr/