Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό εκπροσώπων στην επιτροπή λαϊκών αγορών

Καλούνται τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των παραγωγών – πωλητών και επαγγελματιών – πωλητών λαϊκών αγορών του νομού, να μας γνωρίσουν εάν το επιθυμούν, τους εκπροσώπους τους στην υπό συγκρότηση πενταμελή επιτροπή, προκειμένου να διενεργηθεί στην λαϊκή αγορά Ψαχνών η διαδικασία αρχικά της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της «χορήγησης θέσης» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021) από 2/2/2022 έως 18/2/2022.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ