Συνεχίζονται οι εργασίες στο Κλειστό των Ψαχνών

Οι εργασίες για το κλειστό των Ψαχνών συνεχίζονται κανονικά. Αυτό το διάστημα  μπαίνουν τα κασώματα και κατόπιν θα τοποθετηθούν τα τζάμια ώστε να κλείσει. Τέλος θα συνεχιστούν οι εργασίες  εντός του κτιρίου.