ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΟΑΣ. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Παγκοσμίου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΟΑΣ. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Παγκοσμίου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030.Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Παγκοσμίου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 Decade of Action for Road Safety 2021-2030 από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου κυρία Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά στη Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων. Το Παγκόσμιο Σχέδιο δράσης δίνει τις κατευθύνσεις για το μηδενισμό των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις (Vision Zero) μέσω της υιοθέτησης της Προσέγγισης του Ασφαλούς Συστήματος (Safe System Approach). Το Ινστιτούτο αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο στον ΟΗΕ και ως μέλος του UNRSC συμμετείχε στη διαμόρφωση του Global Plan. (Στη φωτο η Πρόεδρος του Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Χρήστο Κέλλα)