Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο  YouTube.

Θέμα 1ο

Επικύρωση πρακτικών της 11ης ειδικής συνεδρίασης, της 12ης ειδικής συνεδρίασης και της  13ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 3ο

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 4ο

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού  (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50MW της  “CONSORTIUM SOLAR POWER SINGLE MEMBER S.A.” στις θέσεις “ΑΛΑΜΑΝΑ-ΒΑΜΠΑ ΠΟΤΑΜΑΚΙΑ” του Δήμου Λαμιέων Ν.Φθιώτιδας.

Εισηγητής

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

Θέμα 5ο

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα  Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Λαμίας  (ΟΕΔΑ), του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας  Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄».

Εισηγητής

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

Θέμα 6ο

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ.  Τανάγρας».

Εισηγητής

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

Θέμα 7ο

Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  κατά τα έτη 2022 και 2023.

Εισηγητής

κ. Κων/νος Αποστολόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιευτικής  Πολιτικής.

Θέμα 8ο

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους  2022.

Εισηγητής

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 9ο

Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 της ΠΣτΕ.

Εισηγητής

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.Θέμα 1οΕπικύρωση πρακτικών της 11ης ειδικής συνεδρίασης, της 12ης ειδικής συνεδρίασης και της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.Θέμα 2οΤροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.Θέμα 3οΤροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.Θέμα 4οΈκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50MW της “CONSORTIUM SOLAR POWER SINGLE MEMBER S.A.” στις θέσεις “ΑΛΑΜΑΝΑ-ΒΑΜΠΑ ΠΟΤΑΜΑΚΙΑ” του Δήμου Λαμιέων Ν.Φθιώτιδας.Εισηγητήςκ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 5οΈκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Λαμίας (ΟΕΔΑ), του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄».Εισηγητήςκ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 6οΈκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ. Τανάγρας».Εισηγητήςκ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 7οΕφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2022 και 2023.Εισηγητήςκ. Κων/νος Αποστολόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιευτικής Πολιτικής.Θέμα 8οΈγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.Εισηγητήςκ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.Θέμα 9οΈγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 της ΠΣτΕ.Εισηγητήςκ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.