Αγρότες: Ένας τραπεζικός λογαριασμός ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων.

Μ’ ένα καινούργιο και αποτελεσματικό στην πράξη χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες, το οποίο στην ουσία δεν είναι κάτι περισσότερο από… ένας τραπεζικός λογαριασμός, καθίσταται εφικτό να επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται ήδη στο επενδυτικό πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης με μεγάλη επιτυχία, σύμφωνα με στελέχη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς 1600 ενταγμένοι παραγωγοί έλαβαν δάνεια 70 εκατ. ευρώ κι έτσι μπόρεσαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων με αποτέλεσμα να σημειωθεί ιστορικό ρεκόρ στην απορρόφηση των σχεδίων βελτίωσης το 2021.Πώς λειτουργεί το χρηματοδοτικό εργαλείο
Το χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως αναλύθηκε από το στέλεχος της αρμόδιας υπηρεσίας, κ. Θύμιο Τσιατούρα σε πρόσφατη ημερίδα, λειτουργεί ως εξής: έστω ότι ένας παραγωγός έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με σχέδιο βελτίωσης, προϋπολογισμού 160 χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων η επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 80 χιλιάδες ευρώ (50%).

Έχοντας την έγκριση του σχεδίου, ζητεί από την τράπεζα δάνειο ισόποσο της επιδότησης. Η τράπεζα το εγκρίνει με τον όρο, που αποδέχεται ο δικαιούχος, ότι η επιδότηση των 80 χιλ. ευρώ θα καταβληθεί σε (νέο) λογαριασμό του, από τον οποίο ο δικαιούχος δεσμεύεται και αποστέλλει σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία διαχείρισης του ΠΑΑ ότι δεν μπορεί να κάνει ανάληψη εάν πρώτα δεν εξοφληθεί το δάνειο στο σύνολό του.Επισημαίνεται ότι βάσει του κανονισμού του προγράμματος, πρέπει πρώτα να υλοποιηθεί το σχέδιο βελτίωσης στο σύνολό του (εν προκειμένω, να γίνουν οι δαπάνες των 160 χιλ. ευρώ) και ακολούθως το Δημόσιο (με ευρωπαϊκούς πόρους) να καταβάλλει στον δικαιούχο την επιδότηση (εν προκειμένω, 80 χιλ. ευρώ).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση και μάλιστα με καλύτερους όρους καθώς η τράπεζα, έχοντας στην ουσία μεγαλύτερη ασφάλεια ότι το δάνειο θα εξοφληθεί, βελτιώνει τους όρους του δανείου (για παράδειγμα, μειώνει τις εξασφαλίσεις που ζητά).

Έρχεται νέα προκήρυξη: Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Παράγοντες της αγοράς αναδεικνύοντας και τη συμβολή των εταιρειών αγροτικών μηχανημάτων στο να προχωρήσει επιτυχώς το πρόγραμμα με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί – με ανάλογα αποτελέσματα – και στη νέα προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης, την οποία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τοποθετεί την ερχόμενη Άνοιξη, ωστόσο στην αγορά δεν την βλέπουν πριν το καλοκαίρι – στην καλύτερη περίπτωση.Κι αυτό καθώς για να προκηρυχθούν τα σχέδια βελτίωσης θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ένταξη των νέων αγροτών στο ομώνυμο πρόγραμμα αφού αυτοί θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα ένταξης και στα σχέδια βελτίωσης και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους (ποσοστό επιχορήγησης 80% στα μικρά νησιά του Αιγαίου, 70% σε Ήπειρο και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 50% στην Αττική και 60% στις υπόλοιπες περιφέρειες).

Αυξημένη μοριοδότηση ένταξης στο πρόγραμμα, που έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 180 εκατ. ευρώ, άρα υπολογίζεται να κινητοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, έχουν και

όσοι ασχολούνται με αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία και μελισσοκομία,
όσοι παράγουν προϊόντα ποιοτικά (ΠΟΠ-ΠΓΕ), βιολογικά και ολοκληρωμένης διαχείρισης,
όσοι ασχολούνται με καλλιέργειες και εκτροφές που έχουν ιεραρχηθεί ως οι σημαντικότερες σε κάθε περιφέρεια,
καθώς και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα κάλυψης του προϋπολογισμού του σχεδίου βελτίωσης με ίδια κεφάλαια.
Έμφαση στην καινοτομία – Επιδοτούνται και ρομποτικά συστήματα
Η νέα προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης δίνει έμφαση στην καινοτομία, η οποία θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ωστόσο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσιατούρας, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό ή προσωπικό με διάθεση να εξειδικευτεί, διότι, στην αντίθετη περίπτωση, ο παραγωγός δεσμεύει κεφάλαιο χωρίς να έχει όφελος.
Στις καινοτόμες επενδύσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρομποτικά συστήματα άμελξης ή κατανομής της τροφής στο στάβλο καθώς και συστήματα γαλακτομέτρησης, αυτόματης καταγραφής βάρους, ηλεκτρονικής διαχείρισης σιτηρεσίου και υγρασιόμετρο.

Παράλληλα, επιδοτούνται και κλασικές επενδύσεις όπως η προμήθεια νέου εξοπλισμού, η κατασκευή γεωργικών κτιρίων, η εγκατάσταση ΑΠΕ για τη μείωση του κόστους ενέργειας και η διαχείριση αποβλήτων.

Επισημαίνεται ότι για να υποβάλλει αίτηση ένας αγρότης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να μην έχει ενταχθεί στην τρέχουσα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης.