ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ . ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ!

Βία είναι.

Κάθε συµπεριφορά ή συστηµατική πολιτική συµπεριφοράς που
χρησιµοποιείται για να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει ή να αποµονώσει το
θύµα.
Eίναι κάθε σωµατική, ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση ανθρώπου που
δηµιουργεί σωµατικό ή και ψυχικό πόνο ή και πληγές,
Είναι η χρήση κάθε µορφής εξουσίας που επιβάλλεται στο άλλο άτοµο για τη
διατήρηση του ελέγχου της σχέσης και της συµπεριφοράς του θύµατος.
Συχνά συµπεριλαµβάνει παραβίαση των δικαιωµάτων του θύµατος.

“Η εσκεµµένη χρήση σωµατικής δύναµης ή εξουσίας, απειλούµενη ή
πραγµατική, εναντίον ατόµου, ή εναντίον οµάδων ή κοινωνιών, που είτε έχει
ως αποτέλεσµα, είτε έχει υψηλές πιθανότητες να καταλήξει σε τραυµατισµό,
θάνατο, ψυχολογική βλάβη, σωµατική βλάβη, κακή ανάπτυξη ή στέρηση.”

Η ΒΙΑ…..
.. δεν είναι µόνο στην TV,
..δεν είναι µόνο µέσα στην οικογένεια και στις σχέσεις,
..δεν είναι µόνο προς οποιονδήποτε φοβόµαστε γιατί είναι ή γιατί δείχνει
“διαφορετικός”,
..δεν είναι µόνο προς αυτούς που αγαπάµε, αλλά που θα προτιµούσαµε να
είναι.. αλλιώς,
..δεν είναι µόνο προς καθετί που µας φοβίζει ή που νοµίζουµε ότι µας απειλεί..
..δεν είναι µόνο προς οποιονδήποτε “µας παίρνει” να καταπιέζουµε, σε
αντιστάθµισµα των καταπιέσεων που δεχόµαστε από “πιο δυνατούς”
…δεν είναι µόνο από ανασφάλειες και φόβους απώλειας κι αρρωστηµένα
πάθη, και τελικά από και προς καθετί που δεν ξέρουµε πώς να το
αντιµετωπίσουµε πιο ισότιµα και πιο δηµιουργικά ..

H βία εκφράζεται µε πολλούς τρόπους,
Πιο εύκολα αναγνωρίσιµη µε τους πιο “φωναχτούς” και τους πιο
διαφηµισµένους τρόπους : ξύλο, τραυµατισµοί, ακρωτηριασµοί, σκοτωµοί,
βιασµοί, σεξουαλική κι οικονοµική εκµετάλλευση, κι οτιδήποτε έχει φανερά
µετρήσιµα καταστροφικά αποτελέσµατα ή προσβάλει τα “χρηστά ήθη”
(εµφανής ψυχολογική βλάβη, εξαναγκασµός σε εγκληµατικές πράξεις, απειλές
βίας, εκβιασµοί, περιορισµός κίνησης, εκµετάλλευση,καταστροφή
περιουσίας…)

Πολιτική βία

Το άτοµο που διαπράττει πολιτική βία είναι άκρως επικίνδυνο, γιατί νοιώθει
ότι υπηρετεί ηθικές αξίες, ανώτερες απ’ την σωµατική ακεραιότητα κάποιας
οµάδας ανθρώπων, πολλές φορές και όλων. Μοιάζει µε την θρησκευτική βία.
Πρόκληση επικίνδυνων σωµατικών βλαβών µε πολιτικά κίνητρα, ή λόγο
πολιτικού µίσους του αντιπάλου.

.Κοινωνική – Πολιτική βία

Είναι αυθόρµητη. Ασκείται από κάποιο κοινωνικό υποκείµενο (στρώµα/τάξη).
Έχει αντικειµενικό χαρακτήρα. Αίτια της είναι µία εξελισσόµενη κοινωνική
σύγκρουση ή αντιπαράθεση. ∆εν συνοδεύεται από µία ορισµένη στρατηγική
πρόθεση. Τα µέσα της είναι εφαρµοσµένα µε το σκοπό.

Έχει ως οργανωτικό
µοντέλο την οριζόντια συνεργατική διασύνδεση που εκφράζεται µε κάθε
ουσιαστικά άµεσα- δηµοκρατικό πρότυπο (εργατικά συµβούλια, κλπ.)και
κυρίαρχες εκδηλώσεις της αποτελούν οι διάφοροι τρόποι αυτοδιεύθυνσης,
αυτοπροσδιορισµού, αυτοελέγχου και αυτοπροστασίας που εφευρίσκουν ‘εν
θερµώ’ οι ίδιοι οι εκµεταλλευόµενοι.

Η εφαρµογή της τείνει στην ανατροπή των
υφιστάµενων σχέσεων εξουσίας και στη ριζική κατάργηση των δυνατοτήτων
της επανασυγκρότησής τους.

Συνεπώς, η κοινωνική βία συνιστά άρνηση της πολιτικής και δικαίωση ενός
κοινωνικού υποκειµένου που τείνει να ανακτήσει τον εαυτό του και, κατά
συνέπεια, κάθε κριτική της κοινωνικής βίας είναι αναγκαία και κριτική του
κοινωνικού υποκειµένου που την ασκεί.