Την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 1.080 εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ζητάει με Ερώτησή του o Θ.Ζεμπίλης.

Συγκεκριμένα, με την αρ. πρωτ.: 2946/7-2-2022 Ερώτησή του ο Βουλευτής Ευβοίας προτείνει στους συναρμόδιους Υπουργούς τη λύση της μετάταξης των εργαζομένων στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, στην Ερώτησή του ο Θανάσης Ζεμπίλης αναφέρει τα εξής:

«Η ΛΑΡΚΟ αποτελεί μία εμβληματική επιχείρηση για την εθνική οικονομία, η οποία διαθέτει μεταλλεία στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και την Καστοριά, καθώς και το εργοστάσιο της Λάρυμνας. Οι περίπου 1.080 εργαζόμενοι, που εργάζονται άμεσα στη ΛΑΡΚΟ, έχουν σημαντική συμβολή στις τοπικές οικονομίες των ανωτέρω περιοχών. Η απασχόληση των εργαζομένων αυτών θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα λειτουργήσει ως σπιράλ ανεργίας και φτωχοποίησης, ιδίως στη δοκιμαζόμενη τοπική οικονομία της Εύβοιας.

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει την διαδικασία των διαγωνισμών και ευελπιστούμε σύντομα ο επενδυτής που θα εγκατασταθεί να μπορέσει να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους 1.080 εργαζόμενους και αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Από τους 1.080 εργαζόμενους, 100 έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενώ 150 διαθέτουν μεν τα αναγκαία ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό κριτήριο. Για τους υπολοίπους, μερικοί εξ αυτών θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από τον ειδικό διαχειριστή προκειμένου η εταιρεία να παραδοθεί στον ανάδοχο εν λειτουργία, ενώ για όσους δεν προσληφθούν προβλέπεται επιδότηση ενός μέρους του μισθού τους, μέχρι την έλευση του επενδυτή, μέσα από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, ο ανάδοχος θα προσλάβει μέρος του εργατικού δυναμικού. Για όσους μείνουν εκτός εργασίας, η Πολιτεία οφείλει να βρει τρόπο να τους εξασφαλίσει ένα νέο εργασιακό περιβάλλον. Μία λύση, η οποία μάλιστα εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το παρελθόν στην περίπτωση της Ολυμπιακής, είναι να τους παραχθεί η δυνατότητα μετάταξης σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης ή σε ΟΤΑ ή σε ΔΕΚΟ. Σε κάθε περίπτωση, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να διασφαλιστούν, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας σπιράλ ανεργίας και φτωχοποίησης.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί:

• Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η εργασία των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ;
• Εξετάζεται από την κυβέρνηση η δυνατότητα να μεταταχθούν εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;».