Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση Δημάρχου καθώς σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΜΥ αναμένονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή (13:00-17:00) που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και χιονόπτωση.

Η απόφαση του Δημάρχου για την αυριανή διακοπή των μαθημάτων στις σχολικες μονάδες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Το άρθρο 75 § 1 περίπτ. στ´ υποπερίπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 27 της § 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

2) Την § 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998, όπως ισχύει.

4) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ , στην περιοχή του Δήμου μας θα επικρατεί τις πρωϊνές ώρες έντονη βροχόπτωση και τις μεσημεριανές ώρες χιονόπτωση , χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι.

5) Το γεγονός ότι υπάρχουν μεταφορές μαθητών στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας και για λόγους ασφάλειας των μαθητών μας και ιδιαίτερα της επιστροφής .

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη διακοπή μαθημάτων, για την Τρίτη 8 /2/2022, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια ).

Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Γεώργιος Ψαθάς