1κ 2022 προκήρυξη: Πότε ξεκινά η αίτηση;

Η προκήρυξη 1Κ/2022 του ΑΣΕΠ ανοίγει αύριο και θα προσλάβει 15 άτομα πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Φεβρουαρίου και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι ειδικότητες είναι οι παρακάτω

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 12 θέσεις

-ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωλόγων),
-ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Δασολόγων),
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
-ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλειολόγων),
-ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών) και
-ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χημικών).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 3 θέσεις

-ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
-ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) και
-ΤΕ Πληροφορικής.